Foreningens historie

Skytteforeningernes historie går langt tilbage i tiden. Allerede i 1447 nævnes ”Det kgl. Københavnske skydeselskab” i Christoffer af Bayerns stadsret.

Så gammel er Skads Sogns Skytteforening dog ikke, men efter nederlaget i 1864 voksede forsvarsviljen rundt i landet, og i 1868 oprettedes Skads Skyttekreds, der samlede medlemmer fra Skads og de omliggende sogne. Den startede den 10. maj kl. 15 med en skydning på Oksvang hede. Foreningens formand Peter Jørgensen, Hygum, havde sørget for, at der var opsat flag i skydelinien. Foreningen voksede hurtigt, og allerede i 1870 blev der stiftet en selvstændig forening i Jerne og i 1873 stiftedes Esbjerg Skyttekreds.

På spredte steder i landet førte Estrups provisoriske finanslov i 1885 til oprettelse af riffelforeninger til indkøb af våben, men disse foreninger havde et andet formål end skytteforeningerne, så der var i hvert fald her på stedet ikke noget samarbejde, men skabte nogle steder splid. Riffelbevægelsen ført til, at der blev vedtaget en lov, der forbød anskaffelse og brug af skydevåben uden myndighedernes tilladelse, og de blå gendarmer skulle påse, at loven blev overholdt. Det har sikkert besværliggjort skytteforeningernes arbejde.

Vi ved ikke meget om foreningens første år, da den ældste protokol i arkivets besiddelse er fra 1955. Den starter med et referat fra en stiftende generalforsamling, og det er altså fra det tidspunkt, at foreningen har navnet Skads Sogns Skytteforening. I foreningens vedtægter står formålet beskrevet således :  Ved skydning som idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Bestyrelsen bestod af :

  • Aksel Østergaard, Sadderup – formand
  • Ricard Frandsen, Skads  – næstformand
  • I. Thyregod, Andrup – kasserer og skriftfører
  • Folmer Nimb, Solbjerg
  • Jørgen Christensen, Briksbøl

Kontingentet var da på 5 kr årligt. Der blev indrettet en 15 m bane ind under scenen i Skads forsamlingshus. Den blev ved skrivelse af 24.10.1955 godkendt af Esbjerg politi. Den var i brug indtil 1968. Desuden blev der skudt på en 50 m bane ved Korskroen. Den blev indviet d. 27.05.1956 med markørgrav støbt i beton og en gammel jernbanevogn som skyttehus. Den blev i 1968 afløst af et nye skydehus.

I 1957 var det lykkedes formanden at opspore den gamle fane tilhørende Skads Skyttekreds. Den blev højtideligt overrakt Skads Skytteforening til evig arv og eje af den forhenværende gårdejer Niels Gothard Lauridsen, der i sin tid havde været med til at starte Skads Skyttekreds. Fanen menes at stamme fra 1907, men den ældste plade på stangen er fra 1886. Den er antagelig vundet inden man fik fanen.

Ved generalforsamlingen i 1958 blev det oplyst, at foreningen talte 54 aktive medlemmer.

I 1969 blev skydningerne flyttet fra Skads forsamlingshus til banerne under EFI-hallen. I 1970 var medlemstallet steget til 85, men er i dag igen på ca. 50.

I 1976 vendte man tilbage til sognet, idet der blev indrettet skydebaner i kælderen under Skads Skole. Disse baner er stadig i brug og bruges nu også af den i 1987 oprettede Esbjerg Elektronskydeklub, som er en afdeling af Skads Sogns Skytteforening. Dens formål er at arrangere skydning for blinde og svagtseende.

Ved 125 års jubilæet i 1993 fik foreningen overrakt en ny fane.

31.januar 1998 fejrede Henning Mathiasen 25 års jubilæum som formand.

På grundlag af foreningens protokoller og enkelte avisudklip afleveret til Skads Sognearkiv.

Redigeret af G.Poulsen, 2002


Der er grund til at rose de skriftførere, der omhyggeligt har skildret, hvad der er sket i foreningen gennem mange år, og de personer, der har bevaret protokollerne og nu sørget for, at de blev afleveret til Skads Sognearkiv, hvor interesserede kan få lejlighed til at kigge i dem.