Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling 2024 for Skads Sogns Skytteforening.

Sted: Foreningens lokaler v/Skads Skole,
Dato og tidspunkt: Mandag den 5. februar 2024, kl. 20:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og skriftfører.

2. Formandens beretning.

3. Fremlægning af regnskabet.

4. Indkomne forslag.

Forslag skal sendes til formanden (grosen@grosen.com) senest 4 dage før generalforsamlingen.

5. Kontingent.

6. Valg af bestyrelse og suppleant.

På valg til bestyrelsen:
Jens Tangaa

7. Valg af revisor og suppleant.

På valg : Poul E.Rasksen
Suppleant: Erik Therkildsen

8. Valg af skydebaneledere.
På valg er: Allan Therkildsen, Erik Therkildsen
Suppleant: Claus Andersen

9. Eventuelt.